Logo Hormann
EU-LOGY'S Autoryzowany Partner i Autoryzowany Serwis H÷rmann, 31-323 Krakˇw, ul. Opolska 12, tel. 12 420 02 25, fax 12 420 01 25

Strona g´┐Ż´┐Żwna / Serwis bram

Autoryzowany Partner i Autoryzowany Serwis H´┐Żrmann z przyjemno´┐Żci´┐Ż zapraszamy do zapoznania si´┐Ż z ofert´┐Ż wsp´┐Żpracy w zakresie serwisowania bram gara´┐Żowych i przemys´┐Żowych firmy H´┐Żrmann zamontowanych w Pa´┐Żstwa obiektach.

Us´┐Żuga serwisowa polega na przegl´┐Żdzie technicznym oraz regulacji i konserwacji bram wg procedur ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonych przez producenta. Po wykonaniu przegl´┐Żdu, otrzymaj´┐Ż Pa´┐Żstwo szczeg´┐Żowy protok´┐Ż informuj´┐Żcy o stanie technicznym poszczeg´┐Żlnych podzespo´┐Ż´┐Żw. Protok´┐Ż uwzgl´┐Żdnia´┐Ż b´┐Żdzie r´┐Żwnie´┐Ż zalecenia dotycz´┐Żce ewentualnej naprawy lub wymiany cz´┐Żci serwisowych, koniecznych dla prawid´┐Żowego i bezpiecznego u´┐Żytkowania bram.

Jednocze´┐Żnie pragniemy poinformowa´┐Ż o mo´┐Żliwo´┐Żci podpisania z naszym Autoryzowanym Serwisem umowy polegaj´┐Żcej na cyklicznych przegl´┐Żdach stanu technicznego bram i gwarantuj´┐Żcej natychmiastowe usuni´┐Żcie ewentualnych usterek.


Przyjedziemy, doradzimy, znajdziemy najlepsze rozwi´┐Żzanie ...

Copyright http://www.hormann.krakow.pl